به گزارش خبرنگار استان‌های پایگاه خبری دوم آذر، گروه جهادی بنت الهدی بسیج دانشجویی استان قزوین بعنوان گروه جهادی برتر و تراز فعال در مناطق حاشیه نشین سراسر کشور معرفی شد.

اختتامیه چهارمین رویداد ملی محیا باسابقه‌ترین و بزرگترین رویداد اجتماعی کشور، با معرفی و تقدیر از الگو‌های موفق و تراز کشوری برگزار شد و ۸ گروه جهادی برتر در این حوزه معرفی و این گروه‌ها به ارائه طرح‌ها و الگو‌های موفق و فعالیت‌های خود را ارائه کردند.

گروه جهادی بنت الهدی بسیج دانشجویی استان قزوین بعنوان یکی از ۸ گروه جهادی برتر و تراز فعال در مناطق حاشیه نشین سراسر کشور معرفی شد.