گزارش تصویری از بازدید دکتر مافی رییس پارک علم و فناوری قزوین از پارک زیست فناوری خلیج فارس – پارک علم وفناوری

زبان سایت »