شرکت برگه زرینه قلم عماد از شرکت های دارای مجوز دانش بنیانی در حوزه هنر و  از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری قزوین ، در راستای اهداف بلندمدت خود جهت ارتقاء سطح کیفی، موفق به دریافت گواهینامه انطباق محصول دانش بنیان (KB-COP) از سوی سازمان ملی استاندارد ایران شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، به منظور استانداردسازی، توسعه فنی و بازار فروش داخلی و خارجی محصولات دانش بنیان در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات دانش بنیان، تدوین استاندارد محصول دانش بنیان با عنوان دانش نماد با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان ملی استاندارد عملیاتی شده است. بر همین اساس شرکت دانش بنیان برگه زرینه قلم عماداز واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین در راستای اهداف بلندمدت خود جهت ارتقاء سطح کیفی، موفق به دریافت گواهینامه انطباق محصول دانش بنیان از سوی سازمان ملی استاندارد ایران شد.