مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین عصر دوشنبه ۱۳دیماه با علی قاسم زاده سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این دیدار بر هم افزایی بین پارک علم و فناوری و دانشگاه و همچنین مراکز رشد تأکید شد.

افزایش ظرفیت ها و زمینه های ارتباط استادان و دانشجویان با پارک علم و فناوری قزوین، ایجاد بسترهای لازم برای نقش آفرینی دانشگاه در حوزه نوآوری، بررسی مدل های مختلف همکاری های علمی، صنعتی و حرکت در جهت تسهیل فعالیت استادان در حوزه فناوری از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.