شیخ ماهر حمودی گفت: شهید سردار حاج قاسم سلیمانی این فرمانده والامقام، فلسطین را در راس امور خود قرار داد نه مثل برخی دولت های منطقه که پرچم فلسطین را برافراشتند اما باد هوا آن را برد.

رئیس اتحادیه جهادی علمای مقاومت اظهار داشت: ایران هرگز این گونه نبود و پاداشی برای دفاع از فلسطین مطالبه نکرد و ما اعراب و فلسطینی ها شهادت می دهیم ایران هیچ چیزی طلب نکرده و چشمداشتی از دفاع از فلسطین نداشته است.

وی گفت: در شناخت سردار سلیمانی به محور مقاومت می رسیم از عراق، سوریه، لبنان و یمن که ایجاد این محور، امری الهی است که از آیات قرانی استنباط می کنیم.