رئیس، همکاران و تعدادی از واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان صبح چهارشنبه ۱۵ دیماه۱۴۰۰از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناری قزوین، در حاشیه این بازدید جلسه ای در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

 در ابتدای جلسه دکتر مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین ضمن خیرمقدم و تقدیر به معرفی پارک پرداخت و بر همکاری های دوجانبه تاکید کردد .

دکتر مافی اشاره داشت: این دانشگاه می تواند با پتانسیل موجود کارگاه ها ، آزمایشگاه ها و نیروی انسانی مهارتی توانمند در جهت تبدیل نتایج پژوهش‌های کاربردی به محصول عمل نماید .

درادامه دکتر بهشتی پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان آمادگی لازم جهت همکاری همه جانبه این دانشگاه و پارک قزوین الام کرد.