هم زمان با شروع امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ و در راستای توانمندسازی دانشجویان، وبینار آموزشی با عنوان “راه کارهای افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضطرابِ امتحان” ویژه دانشجویان به همت مرکز مشاوره امین و با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این وبینار آموزشی که با تدریس دکتر افسانه علیزاده، استاد روانشناسی برگزار شد، به مفاهیم اضطراب، اضطرابِ امتحان و اعتماد به نفس اشاره و سپس در خصوص پیامدهای منفی فردی، اجتماعی و تحصیلی ناشی از فقدان اعتماد به نفس و اضطرابِ امتحان مطالبی ارائه شد.

مدرس این دوره در ادامه به تبیین موضوعاتی هم چون عدم آمادگی کافی، شکست های قبلی، کمال گرایی و عدم آگاهی از روش های موثر مطالعه پرداخت و در پایان بر اساس مدل « ماشین رفتار » و  راه کارهای عملیاتی هم چون پذیرش، تقسیم برنامه خواب، تغذیه، ورزش، تنفس دیافراگمی و اصلاح خطاهای شناختی را برای کاهش اضطرابِ امتحان و داشتن اعتماد به نفس بالا ضروری دانست.