دکتر داداش پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان به همراه دکتر قاسم زاده سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عصر چهارشنبه ۲۹ دیماه از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند.