مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین صبح یکشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ در نشستی صمیمانه با واحدهای فناور مستقر در سالن شهید رجایی مجموعه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دکتر مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین در این دیدار ضمن خیر مقدم به تشریح برنامه های پارک با سیاست های جدید معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت و بر تبیین و تاثیرگزاری نقش واحدهای فناور تاکید کرد.

تعیین اجاره بهای سال آینده، اجاره سوله و تسهیلات تبصره۱۸ از موارد دیگر مورد گفتگو در این دیدار بود.

رئیس پارک علم و فناوری قزوین در پایان این جلسه به سوالات واحدهای فناور پاسخ داد.