چهارمین جلسه شورای پذیرش پارک علم و فناوری قزوین صبح چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در سالن شهید اسکندری نژاد با حضور اعضاء برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه، درخواست پذیرش ۲ شرکت (رهپویان طلای سبز نوین و گسترش راهکارهای خلاق هومان) در دوره رشد و ۳ شرکت (ایده سازان اقتصاد سپنتا، پیشگامان رایان نقش و موسسه حقوقی حامیان عدالت) به عنوان شرکت خدماتی در پارک علم و فناوری قزوین مورد بررسی قرار گرفت که با پذیرش هر ۲ شرکت فناور و ۳ شرکت خدماتی به شرح ذیل موافقت شد:

  1. شرکت رهپویان طلای سبز نوین در مقطع رشد با ایده محوری تولید و تکثیر میکروجلبک کلرلا و سندسموس
  2. شرکت گسترش راهکارهای خلاق هومان در مقطع رشد با ایده محوری لینکی دستیار هومشند فروش

و همچنین با خروج هسته پلاسما رهیافت و هسته رهپویان گستران طب آبادیس از دوره رشد مقدماتی موافقت شد.