پارک علم و فناوری قزوین در راستای رسالت خود مبنی بر کمک به انتقال فناوری و همچنی تشویق و ترغیب ایده پردازان به تولید فناوری و بهره برداری از فناوری در صنعت کشور با همکاری مرکز نوآوری گیربکس ایران (شرکت نیرومحرکه)، گروه خودرویی ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی  با هدف رفع نیازهای فناورانه صنعت گیربکس و توسعه ایده پردازی در صنعت گیربکس اقدام به برگزاری رویداد فناورانه “سیستم انتقال قدرت و گیربکس خودرو”  نمود.

این رویداد به دو بخش رویداد رفع نیازهای فناورانه شرکت های بزرگ تولید کننده گیربکس(شرکت نیرومحرکه، شرکت چرخشگر و شرکت کرمان خودرو) و رویداد ایده پرازی گیربکس تقسیم می شود.

با توجه به فراخوان عمومی، ثبت نام در رویداد ایده پردازی از یکم دی ماه آغاز و تا ۱۴ بهمن ماه ادامه داشت. و ۱۳ ایده از سراسر کشور در حوزه گیربکس دریافت گردید.

ایده پردازان در جلسه داوری نهایی در روز شنبه مورخ ۲۳ بهمن ماه که به مدت ۴ ساعت به طول انجامید حضور یافتند و به صورت مجازی به تشریح ایده خود در مقابل هیئت داوران پرداختند.

در نهایت پس از بحث، بررسی و تبادل نظر داوران و جمع بندی امتیازات ، سه ایده برتر رویداد ایده پردازی انتخاب گردیدند.