به گزارش خبرنگار استانهای پایگاه خبری دوم آذر، گروه جهادی بنیان مرصوص بسیج دانشجویی استان قزوین با همراهی و مشارکت مردم و خیرین هزینه رهایی زندانی جرایم غیرعمد را به ارزش سی میلیون چهارصد هزار ریال  تهیه و با هماهنگی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند نمایندگی استان قزوین فرد در بند را به آغوش پر مهر خانواده خود بازگرداند.

 

آماده/ آزادی زندانی جرایم غیرعمد در قزوین به همت بسیج دانشجویی صورت گرفت