نشست مالکیت فکری پارک های علم و فناوری کشور با حضور علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری و امید رضایی فر مدیر دفتر پشتیانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صبح دوشنبه ۱۶ اسفند ماه به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این نشست که به همت دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید علی خیر الدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از زحمات مراکز و دفاتر مالکیت فکری تقدیر و تشکر نمود و سیاستگذاری دقیق در این حوزه را نیاز رشد و توسعه این حوزه دانستند، تعدادی از نمایندگان پارک های علم و فناوری نیز به بیان چالشهای مراکز مالکیت فکری پارک های علم و فناوری و موانع در مسیر توسعه و ترویج مفاهیم مالکیت فکری پرداخت.

فضه الزهرا عبدالرزاقی، مسئول مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری قزوین نیز به معرفی این مرکز و موانع و چالش های پارک های علم و فناوری در رابطه با حوزه مالکیت فکری پرداخت.