به گزارش خبرنگار استان‌های پایگاه خبری دوم آذر، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بدون آزمون و براساس آیین نامه استعداد‌های درخشان در دوره دکتری برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشجو می‌پذیرد.

گفتنی است، دانشجویان نیمسال چهارم یا دانش‌آموختگانی که تاریخ فراغت از تحصیل آن‌ها پس اول فروردین سال ۱۳۹۹ باشد.

حداقل معدل ۱۵ در کارشناسی برای دانش آموختگان دانشگاه‌های دولتی و حداقل معدل ۱۶ در کارشناسی برای دانش آموختگان سایر دانشگاه¬ها (پیام نور، آزاد، غیرانتفاعی.

حداقل معدل ۱۷ (بدون احتساب پایان نامه) درکارشناسی ارشد یا حائزین رتبه اول و دوم (بدون احتساب پایان نامه) در ورودی متقاضی در صورت عدم احراز حداقل معدل) برای دانش آموختگان دانشگاه‌های دولتی و حداقل معدل ۱۷ (بدون احتساب پایان نامه) برای دانش آموختگان سایر دانشگاه¬ها پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت https://news.ikiu.ac.ir/ مراجعه کنند.