وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: باید وظایف و مأموریت‌های پارک‌های علم و فناوری بازنگری شود و ارتباط آنها با سایر مجموعه‌های مرتبط با نظام کلان علم و فناوری مانند معاونت علمی و فناوری، مراکز رشد دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، آموزش و پژوهش، نظام عرضه و تقاضا و نظام تولید و کارآفرینی روشن باشد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدعلی زلفی‌گل در نشست رؤسای پارک‌های علم و فناوری که با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: هم‌اکنون جایگاه پارک‌های علم و فناوری در جامعه ارتقا یافته است و انتظارات از پارک های علم و فناوری نسبت به گذشته بسیار متفاوت است. برای نمونه ما پارک علم و فناوری پردیس را به عنوان یک پارک نمونه در کشور داریم که افتخار نظام است و سایر پارک‌های علم و فناوری باید از تجربیات این پارک استفاده کنند. در همین راستا بهتر است معاونت علمی و فناوری وزارت، تورهای یک روزه آشنایی با فعالیت این پارک را برای رؤسای دانشگاه‌ها و پارک های علم و فناوری وزارت علوم برگزار کند.

وی افزود: در کنار دیپلماسی علم و فناوری و اندیشیدن به راهکارهای انتقال فناوری از خارج به داخل و همچنین تبادل فناوری با کشورهای دیگر، باید در خصوص استفاده از تجربیات موفق داخل کشور از جمله پارک‌های علم و فناوری موفق مانند پارک علم و فناوری پردیس برنامه‌ریزی کنیم.

وزیر علوم تأکید کرد: هدف اساسی فعالیت پارک‌ها این است که چگونه یک ایده و فکر تبدیل به یک محصول تجاری دانش‌بنیان شود و در بازار ارائه شود، همچنین باید به این فکر کنیم که چگونه نظام خلاقیت و نوآوری را در دانشگاه‌ها ایجاد کنیم و بحث نوآوری را به دانشجویان آموزش دهیم.

دکتر زلفی‌گل افزود: باید به نقش فرهنگ در توسعه علم و فناوری در جامعه توجه کنیم و با استفاده از ظرفیت رسانه‌های جمعی از جمله صدا و سیما، فعالیت‌ها و اقدامات پارک‌های علم و فناوری در جامعه را تبیین کنیم و در کل برای ایجاد فرهنگ منطبق و سازگار با نظام علم و فناوری تلاش کنیم.

وی افزود: باید ارتباط پارک‌های علم و فناوری با شورای عالی عتف، صندوق پژوهش و فناوری، دانشگاه‌ها و استانداری‌ها افزایش یابد و در این زمینه آیین‌نامه جدید مدیریت دانشگاه‌ها به زودی ابلاغ می‌شود که بر اساس آن رؤسای پارک‌های علم و فناوری عضو حقوقی شورای دانشگاه‌ها و رؤسای دانشگاه‌ها نیز عضو حقوقی شورای پارک‌ها باشند. هم اکنون نیز با مساعدت وزارت کشور این امکان فراهم شده است که رؤسای پارک‌ها در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها حضور داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه وزارت علوم در حال تدوین سند ملی نظام نوآوری است، گفت: باید جایگاه پارک‌های علم و فناوری در این نظام روشن شود و همچنین نقش همه ذینفعان و بازیگران نظام علم و فناوری از جمله دانشگاه‌ها و حتی بخش خصوصی در این نظام لحاظ شود.

وزیر علوم با اشاره به اینکه هدف نهایی از فعالیت پارک‌های علم و فناوری، تولید یک محصول تجاری است، گفت: با ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در پارک‌ها و تولید محصولات تجاری، زمینه اشتغال در جامعه فراهم می‌شود که این اشتغال به نوعی با سایر زمینه‌های کارآفرینی متفاوت است چرا که افراد درتمام سطوح دانش اعم از یک فرد استاد تمام، محقق پسا دکتری و یا یک فرد بی سواد می تواند در فعالیت های دانش بنیان پارک نقش آفرینی کند.

وی تأکید کرد: نامگذاری سال جدید نشان می‌دهد مقام معظم رهبری نیز به بحث دانش‌بنیان و فعالیت پارک‌های علم و فناوری توجه ویژه دارند و دولت سیزدهم هم رویکرد جدیدی به این مباحث دارد که موافقت با تأسیس صندوق پژوهش و فناوری شورای عتف و تأسیس معاونت فناوری و نوآوری در وزارت علوم نشان دهنده این رویکرد است.

دکتر زلفی‌گل گفت: وزارت علوم با سایر بازیگران و ذینفعان نظام علم و فناوری مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال یک تعامل هم‌افزا و تکاملی است و خود را عضوی از یک تیم واحد می داند.

وزیر علوم با تأکید بر ضرورت قانونی شدن و نهادینه شدن ضوابط حمایت پارک‌های علم و فناوری گفت: اگر این حمایت‌ها به شکل قانون دربیایند ماندگارتر خواهند شد و با تغییرات مدیریتی دچار تغییر نمی‌شوند؛ به همین دلیل وزارت علوم درصدد است این حمایت‌ها را در قوانین، مانند آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها یا نظام علم و فناوری لحاظ کند.