قابل توجه کلیه همکاران عضو صندوق قرض الحسنه کارکنان؛

قابل توجه کلیه همکاران عضو صندوق قرض الحسنه کارکنان؛

تسهیلات وام صندوق قرض الحسنه در قالب اعتبارات استانی دوبرابر شد

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در شهر الله مبارک رمضان به اطلاع همکاران عضو در صندوق قرض الحسنه کارکنان می رساند ، به همت مدیر عامل صندوق قرض الحسنه کارکنان، تسهیلات وام صندوق قرض الحسنه برای همکاران محترم هیئت علمی و اداری در قالب اعتبارات استانی دو برابر شد.