هفتمین جلسه طرح پایش واحدهای فناور و موسسات پارک علم و فناوری قزوین صبح سه شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه سه شرکت: کیمیا شیمی کاسپین پیمان (تولیدکننده مرکب های چاپ سلولوزی آب پایه)، هوش داده مهتاب (تولید کننده نرم افزارهای کنترل تردد) و شرکت بسپار شیمی علم و صنعت (تولید کننده میکروکریستالین سلولوز) مورد پایش قرار گرفتند.

این پایش در چهار حوزه دانش بنیانی، استاندارد سازی، تامین مالی و برنامه بازاریابی انجام شد که نتایج این پایش به صورت کارنامه نهایی در اختیار شرکت ها قرار خواهد گرفت و همچنین مبنای برنامه ریزی پارک جهت ارائه خدمات به شرکتها خواهد بود.