اختتامیه رویداد تهویه صنعتی در hseبا حضور اساتید برتر دانشگاه علمی و کاربردی، اساتید دانشگاه کار الوند و روسای ادارات شهرستان البرز و همچنین با حضور دکتر مافی رئیس پارک علم و فناوری و فضه الزهرا عبدالرزاقی سرپرست مرکز رشد جامع پارک صبح پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت در سالن آمفی تئاتر دانشگاه کار الوند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این رویداد که به همت تیم اجرایی کانون شکوفایی و خلاقیت پارک علم و فناوری قزوین در دانشگاه کار الوند و با همکاری پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد، ۵۶ ایده و طرح در حوزه تهویه صنعتی در hse در سامانه این رویداد ثبت و پس از پایش طرح ها توسط تیم داوری ۱۷طرح انتخاب و به مرحله پایش(منتورینگ) راه پیدا نمود و در نهایت پس از داوری با حضور داورانی از سوی پارک علم و فناوری قزوین و اداره کل محیط زیست و دانشگاه کار الوند ۳طرح برگزیده و در اختتامیه از تیم های برگزیده با اهدای جوایز و لوح تقدیر ، قدردانی گردید.