حضور پارک علم و فناوری قزوین در نمایشگاه دستاوردهای جهادگران و مخترعین بسیجی، شرکت های فناور و دانش بنیان همزمان با رزمایش جهادگران فاطمی – پارک علم وفناوری

زبان سایت »