جعفر احمدی رئیس پارک علم و فناوری قزوین گفت: در تشکیل و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه کشاورزی و آشنایی با ظرفیت‌های بخش کشاورزی مرکز رشد اقماری در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین را راه اندازی خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم وفناوری قزوین، رئیس پارک علم و فناوری قزوین در نشست مشترک پارک علم و فناوری و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، فرآیند مرکز رشد اقماری و تشکیل شرکت‌های دانش بنیان را تشریح کرد.

احمدی افزود: راه اندازی مرکز رشد اقماری در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی‌، بالا بردن ضریب نفوذ فناوری در محصولات کشاورزی و تاسیس شرکت‌های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی از اهداف اصلی این مرکز است.

رئیس پارک علم و فناوری قزوین در پایان تصریح کرد: داشتن نگاهی فرهنگی به دانش کشاورزی و نیز نگاهی محیط زیست محور و بهره‌ور در حوزه آب و خاک لازمه موفقیت در حوزه کشاورزی است.