ششمین جلسه از سلسله رویدادهای استارتاپی همسایه در شعبه مرکز نوآوری پارادایس هاب در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد – پارک علم وفناوری

زبان سایت »