به گجزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، عباس شیراوژن؛ معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، سید حسین حسینی را به سمت مدیر امور عمومی این معاونت منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان ” مدیر امور عمومی معاونت ” منصوب می‌گردید تا برابر موازین شرعی و قانونی انجام وظیفه نمایید. امید است با استعانت از خداوند متعال و تعامل با سایر واحد‌های معاونت در انجام امور محوله موفق و موید باشید.