در این نشست دکتر فتح طاهری با تشریح نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی در توسعه آموزش مهارتی، بر ضرورت حضور این دانشگاه در شورای مهارت استان تاکید کرد.

در نشست استاندار قزوین با روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی استان قزوین، دکتر فتح طاهری با تشریح نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی در توسعه آموزش مهارتی، بر ضرورت حضور این دانشگاه در شورای مهارت استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در این نشست که با هدف بررسی چالشها و راهکارهای ارتقای نقش آفرینی دانشگاهها در تعالی حکمرانی و توسعه پایدار استان در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری این جلسه با حضور تمامی معاونین استانداری این پیام را دارد که جمع تصمیم‌گیرندگان نخبه دانشگاهی پیش‌برنده‌ی سیاست‌های آموزشی، تحقیقاتی و توسعه‌ای استان باید بعد از این در حوزه دانش‌بنیان و فناور حضور و جدیت بیشتری داشته باشند.

استاندار قزوین اضافه کرد: بشدت از تحقیقات و پژوهش‌های آرشیوی و بدون فایده دوری می‌جوییم و بیت المال را برای آنها هدر نخواهیم داد و فقط از کارهای تحقیقاتی که کاربردی باشد حمایت خواهیم کرد. وی یادآور شد: وقتی کشور با مالیات مردم اداره می‌شود ما نیز باید درست هزینه کنیم و حق نداریم از جیب مردم به پژوهش‌هایی اعتبار دهیم که هیچ فایده‌ای ندارد و در کتابخانه‌ها خاک می‌خورد.

در این نشست، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین در سخنانی با اشاره به آغاز پذیرش دانشگاه در ۱۸۶ کدرشته محل، شغل محور بودن را ویژگی ممتاز این رشته‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: در پذیرش امسال، با احصاء نیاز بازار کار و ظرفیت‌های استان تعداد ۵۳ رشته جدید مهارتی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای اولین بار در استان ارائه شده است.

دکتر فتح طاهری با تاکید بر نقش این دانشگاه در توسعه مهارت‌ها، بر حضور و ایفای نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی در کارگروه‌های علم و فناوری و شورای مهارت استان تاکید کرد.

در این نشست چالش‌ها و راهکارهای ارتقاء شرکت‌های دانش بنیان و کیفی سازی آموزش عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.