پنجمین باهمانه مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری قزوین ظهر سه شنبه ۷ تیرماه در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، فضه الزهرا عبدالرزاقی سرپرست مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری قزوین ضمن خیر مقدم عنوان کرد: هدف از برگزاری این دورهمی ارتباط و تعامل بیشتر شرکت های مستقر در پارک است.

وی افزود: شرکت ها علاوه بر بیان چالش ها و دغدغه های خود در این دورهمی می توانند با زمینه فعالیت های یکدیگر آشنا شوند تا شرکت هایی که فعالیت مشترک دارند بتوانند با هم تعامل بیشتری داشته باشند

در پایان این دورهمی که دوساعت به طول انجامید، حدود ۴۰ واحد فناور از دوره‌های رشد و پیش‌رشد شرکت حضور داشتند و دغدغه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود برنامه‌های پارک با سرپرست مرکز رشد مطرح کردند.