پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> هشدار مجدد سازمان سنجش به برخی داوطلبان ازمون سراسری/عدم خروج از گروه‌های مدعی تقلب و استفاده از ابزار الکترونیکی ممنوعه عواقب سنگینی خواهد داشت