امکان اعطای بدون محدودیت وام شهریه به تمامی دانشجویان متقاضی دانشگاه جامع علمی کاربردی فراهم شد.
به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر سلیمان عباسی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: با هماهنگی های انجام شده با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این امکان برای دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی فراهم شده است.
وی افزود: دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی متقاضی دریافت وام شهریه، بدون محدودیت می توانند در مهلت مقرر، ضمن ثبت درخواست خود در سامانه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی swf.ir در بازه اعلامی برای هر نیمسال تحصیلی، اقدام و از مزایای تسهیلات اعطایی این صندوق بهره مند شوند.