به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، هاشم داداش پور، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در نشست خبری المپیادهای ورزشی دانشجویان که امروز برگزار شد، گفت: از بهمن ماه ۹۸ که کرونا تعطیلی ایجاد کرد و الان نزدیک به بیش از دو سال از آن زمان گذشته، باید شانزدهمین المپیاد ورزشی را برگزار می کردیم؛ اما امروز دهمین المپیاد را برگزار می کنیم.

وی افزود: حتی یونیورسیاد جهانی نیز از سوی کشور چین لغو شد؛ اما تا الان کشور ما توانسته کرونا را مدیریت کند و دانشگاهها نیز باید خودشان را با شرایط جدید تطبیق می دادند.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: باید دانشجویان را درگیر یک فضای پر نشاط می کردیم که ورزش و المپیادهای ورزشی این فرصت را ایجاد می کند و همچنین ما قصد نداشتیم که المپیادهای ورزشی را فقط در حوزه قهرمانی برگزار کنیم و باید و ورزش دانشجویی را عمومی کنیم.

داداش پور اضافه کرد: دانشجویان باید در کنار دانشجویان قهرمان باشند؛ بنابراینالمپیاد دانشجویان در مازندران برگزار می شود و همچنین المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه صنعتی اصفهان در دو بخش دختران و پسران را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: برای سال آینده قصد داریم المپیادهای ورزشی را تنوع ببخشیم که یکی از آنها المپیاد نابینایان و ناشنوایان است و برای اولین بار می خواهیم برای بخشی از جمعیت دانشجویی فرصت ایجاد کنیم.

 

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم یاد آورشد: یکی از برنامه ها راه اندازی ورزش همبستگی کشور های اسلامی در صورت تامین بودجه انجام خواهد شد.

 

وی در ادامه گفت: المپیاد ورزشی دانشجویان از ۱۹ تیرماه به میزبانی دانشگاه تبریز با مشارکت ۲۸۰۰ دانشجو و در ۲۱ رشته به رقابت می پردازند.

داداش پور تصریح کرد: این المپیاد ورزشی در دو دوره دختران و پسران است که مسابقات دختران از ۱۹ تا ۲۶ تیر و پسران از ۲۹ تیر تا ۶ مرداد برگزار می شود.