پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> پایگاه خبری دوم آذر | SNN.IR"> دانشمندان و عالمان با دید باز، اما نقادانه سراغ نظریه‌های جدید علوم انسانی بروند / در تحقق علوم انسانی ترازِ انقلاب اسلامی، عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد