کدام دانشگاه‌ها در ترم تابستان به دانشجویان خوابگاه می‌دهند؟

به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، دانشجویان در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (تخصصی و حرفه‌ای) هر سال مطابق تقویم آموزشی دانشگاه‌های مختلف، بعد از گذراندن امتحانات ترم دوم تحصیلی، اقدام به اخذ واحد‌های ترم تابستان می‌کنند.

در این راستا دانشجویان غیر بومی برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و حضور در کلاس‌های درس نیاز به اسکان در خوابگاه دارند بر همین اساس دانشگاه های بزرگ به منظور خدمات رسانی و اسکان دانشجویان در ایام تابستان شرایط اختصاص خوابگاههای دانشجویی را اعلام کردند.

 

کدام دانشگاه‌ها در ترم تابستان به دانشجویان خوابگاه می‌دهند؟

کدام دانشگاه‌ها در ترم تابستان به دانشجویان خوابگاه می‌دهند؟