به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، بر پایه تبصره ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها را در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت کنند.

این مراکز باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند.

این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

ثبت پایان‌نامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانه «ثبت» در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسه ره‌گیری دریافت می‌کنند.

پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاری فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد. گزیده عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر آمده است:

عملکرد ثبت پارسا شمار عملکرد ثبت پیشنهاده شمار
مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پارسا ۴۵۵ مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پیشنهاده ۳۵۵
ثبت پارسا ۵۶ هزار و ۵۱۰ مورد ثبت پیشنهاده ۳۱ هزار و ۹۲ مورد

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است:

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰

وابستگی سازمانی شمار دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی* ثبت پارسا ثبت پیشنهاده
شمار مؤسسه‌ها شمار ثبت شمار مؤسسه‌ها شمار ثبت
وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری ۴۳.۰۹۶ ۱۰۸ ۲۷.۷۷۴ ۹۲ ۱۷.۶۹۷
دانشگاه پیام نور ۹.۱۸۵ ۳۱ ۶.۱۹۱ ۲۵ ۳.۱۷۵
دانشگاه جامع علمی‌کاربردی ۱۹ ۱ ۲ ۰ ۰
دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه فرهنگیان ۱۳۶ ۸ ۸۶ ۵ ۳۱
وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی ۱۶.۱۵۹ ۳ ۲۵۲ ۱ ۱۰۰
سایر دستگاه‌های اجرایی ۲.۰۰۲ ۲۰ ۷۸۶ ۷ ۳۶۳
مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی ۱۴.۰۶۴ ۲۳۰ ۱۲.۲۲۴ ۱۹۱ ۷.۶۸۷
دانشگاه آزاد اسلامی ۶۷.۹۰۰ ۵۴ ۹.۱۹۵ ۳۴ ۲.۰۳۹
حوزه‌های علمیه ۰ ۰ ۰ ۰
همه ۱۵۲.۵۶۱ ۴۵۵ ۵۶.۵۱۰ ۳۵۵ ۳۱.۰۹۲

* شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

جزئیات گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ در ۸۰ برگ، در نشانی yun.ir/irandoc ۱۱۴ در دسترس است.