بررسی جزئیات طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی در کمیسیون آموزش به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در سومین و آخرین جلسه خود در مجموع ۱۰ ماده طرح سامامدهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی را به اتمام رساند.

ایجاد سامانه جامع شفافیت، ساماندهی شخصیت حقوقی در حکم نهاد عمومی غیر دولتی، مشمول قوانینی از جمله مبارزه به فساد، ممنوعیت بکاگیری دوشغله‌ها و بازنشسته‌ها به عنوان هیات علمی از جمله مهمترین مفاد این طرح است.