مسمومیت جمعی از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه شهید رجائی / انتقال دانشجویان به مراکز درمانی + تصاویر

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، یکی از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه شهید رجائی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، گفت: تعداد بالایی از دانشجویان خوابگاه دانشجویی حافظ (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) به طرز مشکوکی دچار مسمومیت غذایی شدند.

وی افزود: به گفته مسئولان دانشگاه دانشجویان ساکن خوابگاه دخترانه دانشگاه هم دچار این مسمومیت شده‌اند.

 

مسمومیت جمعی از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه شهید رجائی / انتقال دانشجویان به مراکز درمانی

 

مسمومیت جمعی از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه شهید رجائی / انتقال دانشجویان به مراکز درمانی