معاونین اداره کل منابع طبیعی استان صبح شنبه ۲۵ تیرماه با سرپرست معاونت فناوری پارک علم و فناوری قزوین دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، پرویز اسدی سرپرست معاونت فناوری پارک علم و فناوری قزوین گفت: همکاری پارک علم و فناوری و منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین گامی مهم در حمایت از کسب و کارهای این حوزه می باشد.

وی با اشاره به تعریف توسعه پایدار افزود: توسعه پایدار به واسطه پیامدهای منفی محیط زیستی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه یک جانبه اقتصادی و لزوم تغییر نگرش بشر پدید آمده است.

اسدی ادامه داد: نوآوران، فناوران و نخبگان پارک علم و فناوری قزوین می‌توانند به رفع برخی از نیازهای فناورانه و نوآورانه منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح استان و کشور کمک شایانی کنند، بنابراین لازم است در نشست مشترکی با حضور مدیران و کارشناسان منابع طبیعی و واحدهای فناور پارک علم و فناوری قزوین به بررسی چالش‌ها و معضلات بپردازیم.

وی در پایان ضمن اظهار امیدواری از تشکیل واحدهای فناور فعال در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست گفت: علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه، می‌توان به حفظ اکوسیستم و تنوع زیستی استان که میراث آیندگان است هم کمک کنیم.