به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ایران­شناسی» که در جلسات ۸۵۶ و ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ و ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن مصوبه «انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ایران­شناسی» به شرح ذیل است:

نهاد ریاست جمهوری
بنیاد ایران­شناسی

مصوبه «انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ایران­شناسی» که در جلسات ۸۵۶ و ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ و ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«- به موجب بند ۲ ماده ۸ اساسنامه اصلاحی بنیاد ایران­شناسی (مصوب جلسه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، آقایان آیۀ الله سیدمحمد خامنه‌ای، محمدرضا مخبردزفولی، رضا داوری اردکانی، محمد رجبی دوانی، هادی عالم‌زاده، محمدعلی کاظم­‌بیگی، موسی نجفی، عبدالحسین خسروپناه، حکمت الله ملاصالحی و محمدحسن نامی به عنوان اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ایران­‌شناسی انتخاب می‌گردند».

سید ابراهیم رییسی
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی