به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «انتخاب عضو جدید کمیته منتخب تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» که در جلسه ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن مصوبه «انتخاب عضو جدید کمیته منتخب تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» به شرح ذیل است:

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتخاب عضو جدید کمیته منتخب تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» که در جلسه ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«- در اجرای بند ۵ اصلاحی ماده واحده تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب جلسه ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴)، آقای محمدرضا مخبر دزفولی به عنوان عضو جدید کمیته منتخب تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انتخاب می‌گردد.»

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی