ابوذر محمدی، مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار استان‌های پایگاه خبری دوم آذر، اردوی جهادی دندانپزشکی به همت بسیج دانشجویی استان قزوین برگزار می شود. این اردوی جهادی تابستان ۱۴۰۱ با حضور دانشجویان بسیجی در شیرخوارگاه حلیمه خواهد بود.

 

محمدی افزود: گروه های جهادی بدون مرز و خادم المهدی بسیج دانشجویی استان در راستای برگزاری رزمایش‌ جهادگران حسینی در تابستان از روز گذشته اردو جهادی دندان‌پزشکی در شیرخوارگاه حلیمه را شروع کردند.

 

مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین  بیان کرد:رویکرد این اردو بهداشتی و درمانی است و جهادگران بسیجی که از پزشکان و دندان‌پزشکان متخصص هستند به کودکان بی‌سرپرست خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌دهند.