محمد علی زلفی‌گل درگفتگو با خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، در خصوص جزئیات طرح‌های کلان ملی با توجه به این که فقط کلید واژه آن درحال تکرار است و خبری از اجرا نیست گفت: گزارشی در شورای عالی عتف آماده شده و قرار بر این بود که ارائه شود، اما با فوت عادل آذر که مسئول این کار بود این گزارش به تعویق افتاد و ارائه نشد.

وی ادامه داد: به دلیل عدم تامین اعتبارات مالی برخی از پروژه‌های کلان ملی نیمه تمام مانده و نیاز است که مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

وزیر علوم با توجه به این که ۴۸ دانشگاه در دفترچه انتخاب رشته تعهد خوابگاهی ندارند گفت: با شیوع ویروس کرونا بسیاری از خوابگاه‌ها تغییر کاربری دادند که در زمان خود کار درستی بود، اما از زمانی که دانشگاه‌ها مجدد به صورت حضوری کلاس‌ها را برگزار کردند از نظر تامین خوابگاه برای دانشجویان دچار محدودیت و مشکلاتی شدند.

زلفی‌گل از افتتاح خوابگاه‌های جدید خبرداد و افزود: در این زمینه صندوق رفاه دانشجویان اعتباراتی را به دانشگاه‌های متقاضی اختصاص داد تا کمکی برای تجهیز خوابگاه‌های خودگردان از نظر یخچال و امکانات دیگر باشد.

وی درپایان گفت: همچنین از دانشگاه‌ها خواهش کردیم در بحث پذیرش دانشجوی جدید عنایتی به بحث امکان تامین فضای رفاهی و ورزشی داشته باشند که خدایی نکرده شرمنده دانشجویان در تامین فضای مناسب برای خوابگاه و امکانات رفاهی نشویم.