به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در نشست خبری در خصوص ساخت خوابگاه متاهلی و توسعه این خوابگاه‌ها در دانشگاه تهران گفت: قوانین خوبی از سوی مجلس و دولت برای ساخت خوابگاه متاهلی تدوین شده که دانشگاه‌ها ملزم به توسعه این خوابگاه‌ها هستند.

وی افزود: دولت ۲ میلیارد یورو برای ساخت این خوابگاه‌ها تسهیلات برای دانشگاه‌ها فراهم کرده که دانشگاه‌ها می‌توانند در قالب وام با ضمانت دولت از این تسهیلات استفاده کنند.

مقیمی افزود: ما در دانشگاه تهران مذاکراتی با یکی از بانک‌های عامل داشتیم که بتوانیم این تسهیلات را دریافت کنیم.

وی اضافه کرد: با دریافت این تسهیلات ۱۰۰۰ واحد خوابگاه متاهلی در دانشگاه تهران ساخته خواهد شد که مقدمات کار در حال انجام است. همچنین دانشگاه‌ها ملزم هستند که ۱۰ درصد درآمد خودشان را صرف ساخت خوابگاه‌های متاهلی کنند.