سال ۹۵ بود که برای اولین بار کتابی جدید به نام ترگل روانه باز شد و موضوع پوشیدگی و حجاب را از نگاه عقل بررسی کرد؛ ای کتاب در کمتر از دو سال به پرشماره ترین کتب این حوزه تبدیل شد؛ در این کتاب علاوه بر موضوع حجاب و پوشیدگی، مجموعه ای دانستنی ها و آگاهی هایی آمده است که شاید مطالعه آن برای هر دختر خانمی لازم و ضروری است؛ صفحات مصور این کتاب جذابیتی دوچندان به متن بخشیده است.