سومین دوره آموزشی”تدوین و نگارش پایان نامه و مقاله” و ششمین دوره دوره آموزشی”تدوین و نگارش پروپوزال” ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۹ و بعد از آن، به شرح جزئیات زیر برگزار خواهد شد.

یاداوری می‌گردد؛ به استناد مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۹ و بعد از آن لازم است دوره تدوین و نگارش پروپوزال را قبل از تصویب موضوع بگذرانند.

 

  • زمان برگزاری سومین دوره آموزشی”تدوین و نگارش پایان نامه و مقاله”

🔰 گروه الف: دانشکده های علوم و تحقیقات اسلامی، علوم انسانی و علوم اجتماعی

📝 مدرس: آقای دکتر حامد جوکار

↩ دوشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ – از ساعت ۰۹ الی ۱۳ (موضوع: نگارش مقاله)

↩ سه شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۱ – از ساعت ۰۹ الی ۱۱ (موضوع: تدوین پایان نامه)

 

🔰 گروه ب: دانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی

📝 مدرس: آقای دکتر علی نوری قراحسنلو

↩ دوشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ – از ساعت ۱۰ الی ۱۴ (موضوع: نگارش مقاله)

↩ سه شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۱ – از ساعت ۱۰ الی ۱۲ (موضوع: تدوین پایان نامه)

 

  • زمان برگزاری ششمین دوره آموزشی”تدوین و نگارش پروپوزال”

🔰 گروه الف: دانشکده های علوم و تحقیقات اسلامی، علوم انسانی و علوم اجتماعی

📝 مدرس: آقای دکتر دکتر یعقوب خزائی

↩  شنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ – از ساعت ۰۹ الی ۱۳ (موضوع: آموزش)

↩  یک شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۱ – از ساعت ۰۹ الی ۱۱ (موضوع: آزمون و رفع اشکال)

 

🔰 گروه ب: دانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی

📝 مدرس: آقای دکتر اصغر زاجکانی

↩  شنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ –  (بخش ۱) ساعت ۱۰ الی ۱۲ (بخش دوم) ساعت ۱۴ الی ۱۶ (موضوع: آموزش)

↩  یک شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۱ – از ساعت ۱۰ الی ۱۲ (موضوع: آزمون و رفع اشکال)

 

  • دانشجویان محترمی که در بازه زمانی تعیین شده (مطابق اطلاعیه های قبلی) نسبت به انتخاب واحد دوره¬های مذکور از طریق سامانه آموزشی گلستان اقدام نموده¬اند، میتوانند یک روز قبل از شروع دوره به سامانه¬ی آموزش الکترونیکی به آدرس: ikiu.ac.ir دانشگاه (قسمت ترم جاری) مراجعه و از وجود دوره¬های ثبت نامی مطمئن شوند.
  • نمونه نام کاربری و کلمه عبور در انتهای پیام ذکر شده است.
  • گروه آموزش های ازاد و مجازی صرفاً مجری برگزاری دوره بوده و دخالتی در ثبت رد یا قبول دوره¬ی مذکور نخواهد داشت.
  • خواهشمند است برنامه زمانبندی دوره را کاملاً مطالعه نمایید.