قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
جهت دیدن بخشنامه به آدرس زیرمراجعه نمایید

www.farhangi.iau.ir

معاونت فرهنگی دانشجویی 
بخش آیین نامه ها ودستور العمل ها

دانشجویان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر به حوزه فرهنگی واقع در طبقه دوم مسجد امام رضا علیه السلام مراجعه و یا باشماره ۶۰۰۲ و ۶۰۰۶ تماس حاصل نمایید.

 

معاونت فرهنگی دانشجویی

دانشگاه ازاد آسلامی قزوین