به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، دانشگاه علامه طباطبائی، شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشجویان دوره شبانه و پردیس‌های خودگردان دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه را اعلام کرد.

 

براین اساس دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ گروه علوم انسانی دوره کارشناسی شبانه باید مبلغ ۸ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۷۴ ریال به عنوان شهریه ثابت به این مرکز آموزشی پرداخت کنند.

 

پذیرفته شدگان دوره کارشناسی سایر گروه‌ها نیز موظف هستند، مبلغ ۱۳ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۵۰ ریال به عنوان شهریه ثابت پرداخت‌کنند.

 

شهریه ثابت مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان دوره شبانه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برای گروه علوم‌انسانی ۱۷ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۳۳۵ ریال اعلام شده است. دانشجویان کارشناسی‌ارشد شبانه سایر گروه‌ها باید مبلغ ۲۰ میلیون و ۹۴ هزار و ۵۶۰ ریال برای شهریه ثابت‌پرداخت‌کنند. 

 

همچنین دانشجویان کارشناسی‌ارشد (مجازی) گروه علوم انسانی باید مبلغ ۱۸ میلیون و ۷۰۲ هزار و یک ریال به عنوان شهریه پرداخت‌کنند. شهریه ثابت دانشجویان سایر گروه‌ها مقطع کارشناسی‌ارشد مجازی، مبلغ ۲۱ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۲۸۱ ریال است.

 

شهریه ثابت دوره کارشناسی‌ارشد پردیس خودگردان برای گروه انسانی ۴۳ میلیون و ۱۹۶هزار و ۶۵۱ ریال است و دانشجویان سایر گروه‌های آموزشی باید مبلغ ۵۲ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۷۰۴ ریال پرداخت‌کنند. 

 

شهریه ثابت دوره دکتری شبانه برای گروه علوم‌انسانی ۵۰ میلیون ریال اعلام شده است و پذیرفته شدگان دوره دکتری سایر گروه‌ها موظف به پرداخت ۵۲ میلیون و ۷۵۱ هزار ریال به عنوان شهریه ثابت هستند. 

 

شهریه ثابت دوره دکتری پردیس خودگردان برای گروه انسانی نیز ۶۱ میلیون و ۱۰۰هزار ریال تعیین شده است و دانشجویان سایر گروه‌های آموزشی این مقطع باید مبلغ ۶۴ میلیون و ۷۹۰ هزار ریال پرداخت‌کنند.