💫 برگزاری آزمون کاردانی فنی حرفه ای وموسسات غیرانتفاعی قزوین

✒️ به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه،آزمون کاردانی فنی حرفه ای وموسسات غیر انتفاعی قزوین با رقابت ۹۱۵ داوطلب مرد و زن و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در دو حوزه امتحانی ورزشگاه شهید رجایی و ساختمان اصلی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین برگزار گردید.

🗓️جمعه ۴ شهریور۱۴۰۱

📡روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین