🔶برگزاری میزخدمت در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان قزوین

🔻به مناسبت هفته دولت باحضور رؤسا وپرسنل محترم مراکزتاکستان،بوئین زهرا و واحد آوج وبا همکاری ستاد برگزاری نماز جمعه در راستای پاسخگویی به سوالات و رفع مشکلات مردم ودر خصوص دانشگاه وجذب دانشجو براساس سوابق تحصیلی در مصلای جمعه،میزخدمت برگزار گردید.

🗒️جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱

📡روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین