دست دانشگاه فرهنگیان در جیب دانشجویان است / سازمان برنامه و بودجه به قولش عمل نمی‌کند

رضا صحرائی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، درباره کسر حقوق از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گفت:در تبصره ۶ قانون متعهدین خدمت، آمده که بخشی از هزینه‌ها از حقوق دانشجو کسر و به دانشگاه فرهنگیان داده شود.

وی افزود: بر اساس شورای آموزش و پرورش این میزان ۴۵ درصد تعیین شده و ۳۵ درصد از این ۴۵ درصد به خدمات رفاهی، غذا و خوابگاه اختصاص داده شده است و ۱۰ درصد به اقدامات تربیتی و پرورشی اختصاص یابد.

صحرایی گفت: متاسفانه امسال با این کسر از حقوق، با ۷۰۰ میلیارد تومن کسری مواجه هستیم. یعنی هزینه تامین دانشجویان بسیار بسیار بیشتر از آن‌چیزی است که از آنان کسر می‌شود؛ و این را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم.

وی ادامه داد: مطلوب ما این است که سازمان برنامه و بودجه این شیوه را اصلاح کند، سرانه ما را بدهد و حقوق دانشجو را بر اساس قانون خودش بپردازد.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه با این کار دست ما را در جیب دانشجو کرده است، این کار درستی نیست که می‌گویند حقوق دانشجو ۵ میلیون تومن است و بعد ۲ میلیون از او کم می‌کنند در حالی که حقوق دانشجو معلم‌ها ۳ میلیون تومن است؛ و این شیوه به شکل نامناسب تری اجرا میشود؛ حقوق دانشجو معلم به حساب محل خدمت آینده او واریز می‌شود.

وی در ادامه درباره تفاوت میزان کسورات بین دانشجویان گفت: از بعضی دانشجویان ۴۵ درصد کم میشود با این حساب که خوابگاهی هستند و از امکانات استفاده میکنند و برخی دیگر ۲۰ دردص کم میشود که دانشجویانی هستیند که محل زندگی با محل تحصیل آنان یکی است و هزینه غذا و اقدامات پرورشی از آنان کسر می‌شود.

سر پرست دانشگاه فرهنگیان گقت: متاسفانه این بودجه‌ای که در نظر گرفته شده محقق نمی‌شود و ما امیدواریم که بودجه به شکل درستی به دانشگاه تخصیص شود. با وجود این کسری ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیاردی امکانات رفاهی در ابتدای سال تحصیلی تقویت کنند.