انتشار نتایج ارشد فراگیر پیام نور و آزاد ۱۴۰۱

نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و آزاد در سال ۱۴۰۱ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

مشاهده نتایج