در دومین روز از دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی کرسی آزاد اندیشی تحت‌عنوان صیانت از فضای مجازی در سالن اجتماعات آینده‌پژوهی برگزار گردید که در این کرسی دو گروه موافق و مخالف به مناظره حول محور این موضوع پرداختند.

در ابتدا یکی از اعضای گروه مخالف طرح صیانت با بیان اینکه ما بسیاری از کاربران فضای مجازی را به ایتا، سروش و پیام رسان های داخلی دیگر فرستادیم و نیروهای ارزشی خود را در فضای مجازی پخش کردیم افزودند در عین حال بستر توییتر، اینستاگرام، یوتیوب و دیگر نرم افزار ها را خالی و بدون کاربر رها کرده ایم  و در واقع از اشخاص انقلابی و کاربران فعال دیگر کسی را در این بستر ها نداریم در واقع سوال اینجا است که چرا ما نمی گذاریم افراد در عرصه جهانی و فضای مجازی فعالیت های مفید داشته باشند ماده ۸ بخش  فعالیت در شبکه های فیلتر شده برای مسئولین هم ممنوع می باشد ولی ما شاهد هستیم که مسئولین ما در پیام رسان های داخلی و علی الخصوص خارجی فعالیت دارند بدون اینکه هیچ محدودیتی برای این افراد اعمال شود یک میلیون و سیصد هزار نفر در کارزار مخالفت با طرح صیانت از فضای مجازی شرکت کردند تا مخالفت خود را نسبت به تصویب این مخالفیم اقدام کنند ولی در واقع اهمیت چندانی به آنان داده نشد و حتی ما بستری برای اینکه مردم بتوانند هدف خود را به راحتی دنبال کنند و حرف خود را صراحتا بیان کنند فراهم نکرده ایم.

در ادامه یکی از اعضای موافق طرح صیانت در پاسخ به گروه مخالف مطرح کرد: در ابتدا بر خود لازم می دانیم گزاره این مسئله را مجدداً مورد بازبینی و بررسی قرار دهیم‌ و لازم به ذکر است که باید توجه داشته باشیم که فضا را برای دانشجویان احساسی نکنیم‌ و نسبت به این مسئله‌ دقت نظر کافی داشته باشیم هنگامی که ما درباره صیانت از فضای مجازی صحبت می کنیم باید بدانیم که این صیانت یعنی محافظت از حقوق کاربران یعنی محافظت از امنیت حق شهروندی و سازماندهی پیام‌رسان‌های داخلی طبق تعاریف صورت گرفته آزادی نیز در این گزاره یعنی نبود مانع های گوناگون بر سر راه رشد و تکامل در جامعه در عین حال ما یک سری امتیازات را نیز به عنوان حقوق مدنی و حقوق سیاسی باید در نظر داشته باشیم چون به هر حال در پی پرداختن به این مسئله این امتیازات نیز وجود دارند بحثی که در اینجا پیش می آید این است که قانون، مشخصه و برند هر جامعه متمدن است و جامعه های متمدن انسانی در داشتن قانون از یکدیگر تفاوت هایی را قائل می شوند اینکه یک جامعه ای بخواهد برای خود قانونی در نظر نگیرد هم قطعا جزء جوامع عقب‌مانده محسوب می شود.

در بحث دیگر ما حاکمیت و اعمال حاکمیت را در پیش داریم که برای حفاظت از حقوق شهروندان و امنیت کشور باید دولت قواعدی را وضع کند تا از هرج و مرج و بی نظمی های احتمالی جلوگیری شود این حد مشخص کردن دقیقاً باید به وسیله قانون گذاری فراهم شود و در نهایت امنیت یک جامعه را تامین کند در واقع دولت باید روی پدیده ها و مسائل به صورت جدی اعمال نظارت کند اگرچه ما قبول داریم که این طرح به دلیل اینکه یک طرح انسانی محسوب می شود ممکن است دارای ایراداتی باشد و ما منکر این قضیه نیستیم اما پافشاری بر سر این قضیه که طرح صیانت دارای اشکال است پس ما با آن مخالف هستیم راهکار غیر منطقی می باشد در واقع این قانون می‌تواند با بررسی های بیشتر اصلاح شود و نهایتاً وجود این قوانین برای این دست مسائل از بی قانونی بهتر است با توجه به این نکته اهمیت دارد که ما مخالف آزادی و توسعه شهروندی نیستیم و تنها در اصلاح این قانون تاکید داریم.

در ادامه بحث نیز گروه مخالف طرح صیانت دلایل خود را مبنی بر رد یا تایید نکات مطرح شده اظهار کردند و افزودند : نقطه مشترک ما بر سر این مفهوم است که با کلیت و ذات طرح صیانت قطعاً مخالف نیستیم ولی با بسیاری از جزئیات آن که ایرادات اساسی و غیر اصولی دارند قطعا مخالفت خواهیم کرد با توجه به مشکلات موجود زیرساخت های اجرایی این قانون را در حال حاضر مناسب نمی بینیم حتی ما افرادی را داریم که در فضای مجازی و کارهای خود را به صورت سالیان متمادی در این فضا راه‌اندازی کرده‌اند و اگر با تصویب این طرح کسب و کار آنان در فضای مجازی دچار اختلال شود نهایتا این طرح هرگز نه تنها به نفع این افراد نخواهد بود بلکه ممکن است به کسب و کارهای دیگر نیز آسیب های فراوانی برساند.