دومین دوره مهندس شو با عنوان الکترونیک کاربردی توسط هسته دانشجویی آسپا و انجمن علمی برق و زیر نظر مرکز رشد و واحد های فناور دانشگاه برگزار گردید.

در این دوره ۳۰ نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد از رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک و فیزیک مهندسی  دانشگاه بین المللی امام خمینی شرکت کردند.

این دوره در قالب دو جلسه تئوری (۵ ساعت) و سه جلسه عملی (۳۰ ساعت ) برگزار گردید. پس از اتمام دوره ۲۵ نفر از شرکت کنندگان موفق قبولی و گذراندن دوره شدند.

سرفصل های آموزش داده شده در این دوره شامل آشنایی و تست قطعات،  یکسوکننده ها و مدارات برش دهنده ولتاژ، تقویت کننده های عملیاتی، مبدل های دیجیتال و آنالوگ ، مدارات نوسان ساز، آموزش مونتاژ و لحیم کاری بود.