این کارگاه دوساعته توسط انجمن علمی دانشجویی با همراهی کارشناس محترم فرهنگی دانشگاه سرکار خانم دکتر میرحسینی برگزار گردید.

مخاطبان هدف جمعی از خانواده های کم برخوردار و همیارانی که در بهزیستی نواب قزوین فعالیت دارند بودند.

شرکت کنندگان در این کارگاه موضوعاتی از قبیل اهمیت انجام احیای قلبی ریوی _ روش انجام احیا _ فرآیندهای فیزیولوژیک بدن طی احیا _ زمان طلایی در حفظ عملکرد مغز و قلب _ باز کردن راه هوایی با مانورهای پایه و.. را فرا گرفتن.

بطور کلی فراگیران با مباحث تئوری احیا و عوامل موثر در جلوگیری از ایست قلبی-ریوی آشنا شدند و در پایان نیز عمل احیا به‌ طور عملی بر روی مولاژ آموزش داده شد و شرکت‌ کنندگان کار به صورت فردی بر روی مولاژ تمرین کردند.

برگزاری کارگاه تئوری و عملی احیای قلبی-ریوی پایه (cpr) توسط انجمن های علمی فوریت پزشکی دانشگاه علوم‌ پزشکی قزوین

این جلسه با هدف ارتقای دانش و مهارت های بزرگسالان برای نجات جان فردی که دچار ایست قلبی-تنفسی شده است و با شعار با دست های خود نجات بخش باشیم برگزار شد.

تاریخ و زمان برگزاری: روز دوشنبه ۱۷ مرداد ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰

مکان: بهزیستی نواب قزوین

تعداد نفرات حاضر در جلسه: ۱۷ نفر

مدرس: جناب آقای مهدی ابراهیمی کارشناس فوریت های پزشکی