وبینار محاسبات دارویی با تدریس خانم اکرم شاهرخی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری به صورت مجازی در بستر ادوب کانکت در روز سه شنبه درتاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ با حضور ۲۴۳نفر از دانشجویان سراسرکشور به صورت کشوری برگزار شد.

دراین وبینار به نحوه تزریق داروها،نحوه محاسبات داروهای خاص و سرم و همچنین روش های کاربردی محاسبه داروها توضیح داده شد و تمرین شد و درپایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

وبینار محاسبات دارویی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد